Website Banner
สกรูลำเลียง (Screw Conveyor)
 
     
 
 
 
     
              เป็นสกรูลำเลียงที่ใช้สำหรับลำเลียงวัตถุดิบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขนส่งลำเลียงวัตถุดิบนั้นได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถลำเลียงวัตถุดิบได้ทั้ง เปียกและแห้ง
     
 
  » เครื่องจักรอุปกรณ์อื่นๆ
  - เครื่องกระทุ้งชิ้นสามเหลี่ยม
TIDBIT CUTTER
 
  - เครื่องกรองน้ำผลไม้
PULPER FINISHER
 
  - เครื่องคัดข้าวโพด 
BABY CORN GRADING MACHINE
 
  - เครื่องหั่นข้าวโพด
CUT CORN MACHINE
 
  - เครื่องต้ม/ทำเย็น 
COOKER & COOLER
 
  - เครื่องตัดผลไม้ 
FRUIT CUTTING MACHINE
 
  - เครื่องปอกเปลือกมะเขือเทศ
AUTOMATIC TOMATO DE-MEMBRANING MACHINE
 
  คลิกดูเพิ่มเติม »  
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
   
Current Pageid = 11