Website Banner
  เครื่องนึ่งปลา (Pre Cooker)
 
     
 
 
 
 
 
     
 
          เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับนึ่งปลา เป็นการให้ความร้อนเพื่อทำให้น้ำแยกออกจากเนื้อปลาให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเจือจางของอาหารในกระป๋อง
 
     
 
  » เครื่องจักรอุปกรณ์อื่นๆ
  - เครื่องกระทุ้งชิ้นสามเหลี่ยม
TIDBIT CUTTER
 
  - เครื่องกรองน้ำผลไม้
PULPER FINISHER
 
  - เครื่องคัดข้าวโพด 
BABY CORN GRADING MACHINE
 
  - เครื่องหั่นข้าวโพด
CUT CORN MACHINE
 
  - เครื่องต้ม/ทำเย็น 
COOKER & COOLER
 
  - เครื่องตัดผลไม้ 
FRUIT CUTTING MACHINE
 
  - เครื่องปอกเปลือกมะเขือเทศ
AUTOMATIC TOMATO DE-MEMBRANING MACHINE
 
  คลิกดูเพิ่มเติม »  
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
   
Current Pageid = 7